NEWS

tin tức công ty

Springbio sẽ tham dự Hội chợ EuroTier CHINA (ETC 2020) tại Thành Đô SICHUAN Trung Quốc vào ngày 7th.Sep-9th.Sep.

Chúng tôi sẽ ở ngay đây chờ bạn trò chuyện về dinh dưỡng động vật!

EuroTier Trung Quốc 2020

rt

EuroTier vươn ra quốc tế - một thương hiệu - Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2019

Ngày: 9/7/2020 - 9/9/2020

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Quốc tế Thành Đô, Thành phố Thế kỷ, Thành Đô, Trung Quốc

EuroTier - hội chợ thương mại hàng đầu thế giới về chăn nuôi - không chỉ là một thương hiệu quốc tế mà còn đóng vai trò là một trong những nền tảng toàn cầu trong lĩnh vực của mình cho những đổi mới trong thế giới chăn nuôi.

EuroTier thực tế phục vụ cho tất cả các loài chăn nuôi trong từng bước của chuỗi giá trị.


Thời gian đăng: 09-08-2020