about us

Tham quan nhà máy

Một cái nhìn bên trong về thế giới SPRINGBIO

Trung Quốc là nơi có những điểm tham quan thảo mộc tốt nhất, mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm di sản và sự tiến hóa công nghệ làm nền tảng cho văn hóa nhân loại.

Tìm hiểu về các kỹ năng liên quan đến sản xuất các chất chiết xuất từ ​​thảo mộc tự nhiên bằng cách tham quan nhà máy ở Ninh Ba, Trung Quốc.

d

Trang web Ningbo G

Địa điểm lúa men đỏ:

Tìm hiểu về các kỹ năng liên quan đến sản xuất gạo men đỏ bằng cách tham quan nhà máy ở TONGLU Trung Quốc.

Trang web nhà máy vitamin ZMC

Tìm hiểu về các kỹ năng liên quan đến sản xuất các chất bổ sung dinh dưỡng cho con người và thức ăn chăn nuôi bằng cách tham quan nhà máy ở Thiệu Hưng Trung Quốc.

Thiết bị phòng thí nghiệm

Kho